Voetbal

Sporten is gezond, maar soms kan het mislopen.

Als officieel (met lidkaart) aangesloten voetballer bij onze club ben je dan ook verzekerd tegen sportongevallen.
Dit geldt zowel voor wedstrijden, als op trainingen.

De algemene voorwaarden betreffende de verzekering kan je hier nakijken.
Onze verzekering dekt enkel lichamelijke schade.

 

Wat moet je doen als je een sportongeval hebt ?

Vraag aan je ploegafgevaardigde of trainer een aangifte formulier voor de verzekering. Je kan dit formulier ook hier downloaden.
Het beste is dat je in het bezit van dit formulier bent alvorens je naar de dokter of het ziekenhuis gaat.

Het formulier bestaat uit 3 pagina’s. Pagina 1 en 2 dien je zelf in te vullen. De rubrieken waar je niet zeker van bent, laat die maar open.
Vergeet echter niet je naam, emailadres, rekeningnummer, omstandigheden en datum van het ongeval te vermelden.
Kleef op bladzijde 2 een kleefbriefje van je mutualiteit.
Pagina 3 wordt door de dokter ingevuld. Deze pagina wordt door de meeste ziekenhuizen vervangen door een print dat door hen wordt afgeleverd.

Zonder doktersattest is de aangifte ongeldig !

Je bezorgt de volledig ingevulde aangifte (via je ploegafgevaardigde of trainer) aan secretaris (GC) Rudi Govaerts.
Hij bezorgt de aangifte aan Voetbal Vlaanderen, die op zijn beurt overmaakt aan de verzekering.
Enkele weken later krijg je van de verzekering (Arena) bericht dat je aangifte is aanvaard. Bij dat bericht zit ook een verklaring bij van volledig herstel. Nadat je volledig hersteld bent, laat je dit invullen door je dokter en bezorgt dit terug aan de verzekering.

Ondertussen laat je prestatie staten van de dokter inwisselen bij je mutualiteit. Zeg hen dat het over een sportongeval gaat. Zij zullen het verschil tussen wat je betaald hebt aan de dokter en/of kinesist (officieel RIZIV-tarief !) en datgene wat je mutualiteit terugbetaalt (remgeld) op een verklaring zetten.

Pas nadat je officieel bericht van de verzekering krijgt, mag je deze verklaringen naar hen opsturen. Heb je medicatie nodig, vraag een bewijs aan je apotheker en stuur dit ook mee.

Na ongeveer 2 weken wordt het geld op je rekening gestort.

Is er iets onduidelijk of heb je vragen, aarzel niet om contact op te nemen met secretaris Rudi Govaerts.

Indien je slachtoffer bent van een sportongeval, wensen we je een spoedig en volledig herstel toe !