VZW - Topics

Steunende leden

Net als elk jaar kan je rond nieuwjaar jezelf inschrijven als steunend lid van Vlug Vooruit.
Het is misschien iets voor jou of voor een familielid.

Heb je een groot hart voor onze club? Wil je lid zijn van onze club zonder te moeten aansluiten bij een sportafdeling? Of wil je onze club steunen? Dan kan je voor €25 een steunend lid worden. We nemen je op in de verzendlijst van onze nieuwsbrief zodat je op de hoogte blijft van onze activiteiten.
Klik op volgende link om je in te schrijven:

https://goo.gl/forms/Wj8JnWdNGVOceYFy1

Aanpassing drankprijzen vanaf 30/04/2018

Hallo Vlug Vooruiters

 
Bij de start van dit zomerseizoen zijn we genoodzaakt om jullie een minder leuke mededeling te doen. We gaan onze drankprijzen aanpassen omwille van meerdere redenen zoals de opslag van onze drankleverancier, hogere energiekost, ........ Ook om als sportclub te kunnen gebruik maken van een voordelige lening en subsidies van ‘de Stad’, worden wij als sportclub door de stad doorgelicht en moet onze sportclub financieel ‘gezond’ zijn. Om dit te meten heeft men enkele criteria gedefinieerd. De drankenprijzen behoren tot één van deze criteria. Onze huidige verkoopprijzen liggen wat te laag ten opzichte van de gangbare normen (aankoop ten overstaan verkoopprijs ). Er werd daarom door het bestuur besloten om volgende aanpassingen door te voeren vanaf 30/4/2018:

 

    • Pakje bonnetjes: 5,25 (5 gele + 1 Groen) aan €10 

    • Verkoopprijzen cash: worden afgerond (vb.: pintje = €2)

 Met vele sportieve groeten van het bestuur!

Statutaire algemene vergadering van zaterdag 24 maart 2018

Dit jaar liepen de mandaten van algemeen secretaris en van kantinebeheerder ten einde.

 

Algemeen secretaris, Nancy Vereecken stelde zich NIET herkiesbaar.

We ontvingen slechts één kandidatuur: Rika De Meulder.

Zij neemt de functie van algemeen secretaris over.

 

René Chantrain stelde zich herkiesbaar en blijft kantinebeheerder.  

 

 

Nieuwjaarsreceptie

zaterdag 13 januari 2018

Speech van de voorzitter

 

Goedenavond allemaal en bedankt voor jullie aanwezigheid.

Vooral vanwege de Raad van Bestuur wil ik jullie en jullie familie een gezond en gelukkig 2018 wensen.

 2017 heeft voor ons allen een waarde, een betekenis en die is voor ieder van ons verschillend. Het was zoals alle andere jaren een jaar met traditionele momenten die een indruk hebben nagelaten zowel in positieve als negatieve zin.

 De RvB wil verder denken en we zouden graag zien dat de gedachten in 2018 meer uitgaan naar de VZW Vlug Vooruit en niet alleen naar een afdeling van Vlug Vooruit. Bijvoorbeeld ons clublokaal, waar veel clubs jaloers op zijn, in een goede staat houden is een taak van ons allen en niet enkel van bestuursleden.

 

Dit jaar zouden wij ook opnieuw over een onderhoudscomité willen beschikken om alles in goede staat te houden. Het is dan ook de bedoeling om de taken te coördineren en naar ieders kunnen uit te voeren, al dan niet met een samengestelde groep. Dus wie zich geroepen voelt om zijn steentje bij te dragen naar de VZW toe is altijd welkom.

 2017 hebben we afgesloten met een renovatie, waar we met zijn allen naar gesnakt hebben. Het verleden heeft ons geleerd dat we dit niet enkel met onze leden konden waarmaken, vandaar dat we Kathy Cleve (interieurstyliste) als  buitenstaander er hebben bij betrokken. Kathy had een concept uitgewerkt, maar toch waren we niet overtuigd dat dit voor alle afdelingen een positief resultaat gaf. Dit was de aanleiding om voor een werkgroep te kiezen en JA er kwam een concept uit de groep. En JA we gingen ervoor. Hun taak is nog niet helemaal voorbij want er moeten nog enkele belangrijke beslissingen voorgesteld worden naar de RvB toe en dan gaat het vooral om de afwerking, zoals ze zeggen de FINAL TOUCH.

We mogen stellen dat onze kantine gegaan is van een bruin café uit de jaren 70 naar een modern clublokaal.

We hebben altijd mensen nodig die een deel van hun geliefde vrije tijd willen besteden aan de club. Daarom wil ik graag hier en nu al Kathy en de werkgroep,

Anja (Daems), Karine (Roose), Magda (Schellens), Masha (Van Huffelen), Nancy (Vereecken), Patrick (Waghemans), Patty (Herbosch) en Steven (Van Mele),  bedanken, maar ook de ganse ploeg die mee de ontmanteling heeft gedaan om de werken te kunnen starten.  Wie we zeker niet mogen vergeten zijn de leden die zich hebben aangeboden om werkjes te doen die niet werden uitgegeven aan bedrijven. Bedankt dus voor al het werk zoals het verplaatsen van kabelbanen, communicatiesystemen en andere kleine dingen bedankt Patrick (Waghemans) en Rudy (Ceulemans). Ook Cois (Schrauwen) en Magda (Schellens)  hadden laten weten hun steentje bij te willen dragen om het raam en de deur aan de tenniszijde te schilderen. Sorry want dit was volledig uit mijn gedachten gegaan.

Zeker wil ik ook diegenen bedanken die ons opmerkingen gaven bij de dagelijkse werkvorderingen. Dit gaf toch stof tot nadenken en tot bespreken, met een meerwaarde tot gevolg.

 Wat niet op de planning stond is de aankoop van twee splinternieuwe WIFI – versterkers aan goedkope prijs die de problemen met het internet bij tornooien zullen oplossen. Ze zijn ondertussen geplaatst maar moeten nog getest worden.

 2018 is nog maar juist begonnen en we zitten weer in het gewone doen en laten zoals andere jaren. We mogen niet bij de pakken blijven zitten, moeten naar de toekomst kijken en dan beslissingen nemen die aan de club een toekomst bieden.

 Uit mijn naam wil ik ieder bestuurslid bedanken voor de inzet in 2017.

Nu wens ik, uit naam van de  RvB, iedereen een gezellige avond toe.

 

 

 

Lees meer

MAANDAGOPENING

In tegenstelling tot vorige jaren zal onze club tijdens de winterperiode nu ook geopend zijn op maandag vanaf 16u.

Image result for openingsuren

Tweede statutaire algemene vergadering 2017

Op vrijdag 2 juni 2017 werd een tweede statutaire algemene vergadering gehouden.

Tijdens deze zitting heeft Luc Claessen de functie van "algemeen voorzitter vzw" doorgegeven aan Robert Waghemans, verkozen met meerderheid van stemmen.

Prijsaanpassing VV bonnetjes 1 februari 2016

Beste clublid,

De laatste jaren zijn de prijzen van gas, water en electriciteit fors de hoogte in gegaan. Ook de verplichte invoering van de btw is een hap uit ons budget.

Om deze redenen werden we genoodzaakt de bonnetjesprijs te verhogen, gezien de laatste aanpassing gebeurde in september 2012.

Sinds 1 februari 2016 geldt: 1 pakje = €10,00 = 5g+1r+2gr = €1,67 per consumptie.

Afbeeldingsresultaat voor prijsverhoging

 

! vv-bonnetjes een voorrecht voor clubleden !

 

Tussenkomst ziekenfonds

Heb jij al een tussenkomst gevraagd aan je ziekenfonds om te sporten?

Verschillende ziekenfondsen geven een tussenkomst bij deelname aan sportlessenreeksen of bij inschrijving in de sportclub.

Raadpleeg snel de website van je ziekenfonds om te kijken of jij ook kan genieten van deze tussenkomst.