VZW

Het "Dagelijks bestuur" bestaat uit vier beheerders.

 

De voorzitter Eddy Verbist, de secretaris Rika De Meulder, de penningmeester Ellen Ceulemans en de kantinebeheerder René Chantrain mogen geen deel uitmaken van een ander bestuur binnen de club.

 

Ze hebben een bestuursmandaat van drie jaar en kunnen zich daarna herverkiesbaar stellen op de jaarlijkse "Statutaire algemene vergadering" van de werkende leden.

DB team