Tennis - Reserveren en spelen
Praktisch

Vlug Vooruit heeft de beschikking over 5 tennisvelden in gemalen baksteen.
De terreinen en het zich daarop bevindend materieel worden gehuurd van de stad en staan onder de bescherming van Vlug Vooruit-tennis.
De leden zijn verplicht dit alles met zorg te behandelen.
Een tennisplein is geen speelplein voor kinderen.
Tenniskledij is verplicht - ook tijdens een hittegolf!!!
De tennisvelden worden betreden met pantoffels met vlakke zool.
Op de tennisvelden wordt niet gerookt; sigarettenpeukjes worden er niet weggegooid.
Op de banen wordt ook niet gegeten. Drank in flesje of blik is wel toegelaten, mits de lege flesjes of blikjes worden teruggebracht naar de chalet.
Papiertjes en afval horen in de vuilbakken te belanden!!!

 

Reserveringen

Reservering van de tennisvelden gebeurt via de Tennis Vlaanderen website of App.

LET OP !!!  Wanneer je dubbel speelt, moeten ALLE 4 de spelers aangemeld zijn.

Wat dus niet mag :

Spelers A en B reserveren op een plein en spelers C en D reserveren op hetzelfde plein het uur dat volgt.

A,B,C en D spelen samen 2 uur dubbel. 

Indien het terrein het volgende uur nog vrij ligt, kan je uiteraard gerust verder spelen.

Het is onze bedoeling dat alle leden voldoende speelgelegenheid krijgen.  

 

Gastspelers

Als gastspeler dien je ook bekend te zijn in de database van Tennis Vlaanderen, indien je nooit lid bent geweest van Tennis Vlaanderen dan moet je een account aanmaken alvorens de reservatie kan gebeuren, surf naar http://www.tennisvlaanderen.be klik daar rechtbovenaan op "Inloggen" en klik dan op "Account als niet-lid aanmaken" hierna kan je dan de nodige gegevens invoeren.

De werkwijze om met gastspeler(s) te reserveren en te betalen kan je hier vinden:

* via de website - https://www.tennisvlaanderen.be/documents/12301/38413152/Handleiding+-+uitnodigen+gastspeler+-+site/2d9363df-17e0-4954-9bed-f7b696d1d296?version=1.0 

*via de app - https://www.tennisvlaanderen.be/documents/12301/38413152/Handleiding+-+uitnodigen+gastspeler+-+App/ce7036fd-d3fb-4783-9d45-e8531ecd9d4f?version=1.0 


Gelieve volgende regels in acht te nemen:

  • Enkelspel van een VV-lid met gastspeler is toegelaten
  • Bij dubbespel mogen er maximum 2 gastspelers meespelen
  • Tenniskledij is verplicht, enkel tennisschoenen zijn toegelaten op onze terreinen
  • Gastspelers dienen zelf in te staan voor hun eigen verzekering
  • Vooral veel plezier beleven!

 


De staat van de terreinen


Het is verboden te spelen op doorweekte tennisbanen. Alle leden van het bestuur zijn bevoegd om hierover een beslissing te nemen. Bij warm of droog weer sproeien! Na het laatste tennisuur alleen vegen, niet sproeien. (de chaletuitbater kan in samenspraak met het bestuur de velden onder water zetten). Eindig 5 minuten vroeger om de baan in orde te brengen en de lijnen te vegen.
De verantwoordelijke voor de tennisvelden is: Johan Gielissen

 

Overeenkomst tussen TC-Vlug Vooruit, TC-Groenendaal en TC-Olympia voor het gemeenschappelijk gebruik van de terreinen.


Gelieve volgende regels stipt in acht te nemen teneinde de goede verstandhouding tussen de clubs te bewaren:
- De afspraak met Olympia geldt tot 17,00u!
- Als er een terrein vrij is, dan mag dit bespeeld worden door speelgerechtigde leden van de andere clubs, ook jeugd.
- Bij aankomst van leden op het terrein van de betreffende club, dient u het terrein te verlaten.
- Na het beëindigen van uw wedstrijd moet het terrein geborsteld worden.
- Deze regels gelden voor elk lid van TC-Olympia, TC-Groenendaal en TC-Vlug Vooruit..
- Deze regels gelden niet voor gastspelers daar zij slechts mogen spelen op de velden van VV.