Tennis - Aanmelden bij TV Website

Surf naar de site van Tennis Vlaanderen (http://www.tennisvlaanderen.be ) en klik rechts bovenaan op “Inloggen”

Vul je lidnummer of e-mailadres in alsook je wachtwoord, klik daarna op “Inloggen”. Indien je je wachtwoord niet kent, dan kan je drukken op “Wachtwoord vergeten”, dan kan je via een e-mail een nieuw wachtwoord instellen.

Je komt op je dashboard, hier staan ook al je gegeven zoals je ziet, controleer om te beginnen je geboortedatum en daarna dien je je contactgegevens te controleren dus klik op deze tab.

Hier zie je al een samenvatting van je gegevens, indien al deze gegevens correct zijn dan dien je niets meer te doen, als je ze moet wijzigen klik dan op het icoon.

Wijzig hier alle gegevens onder “Profiel” die foutief zijn en klik dan op “Contactgegevens”.

Wijzig hier ook alle gegevens die foutief zijn, bij adres dient u steeds als u een busnummer hebt de correcte notatie te volgende nl. huisnummer gevolgd door Bus xxx, bij Telefoon en E-mail is de X om te verwijderen en de + om een nummer of mailadres toe te voegen, gelieve de notatie van de telefoon steeds op dezelfde manier te gebruiken zoals het er al stond, dus zijnde +32 enz.. en klik dan onderaan op ”Opslaan”. Nu werden alle aanpassingen doorgevoerd.